شنبه 18 خرداد 1398
تعداد بازدید: 173
تعداد نظرات: 1

مناقصه عمومی مربوط به حفظ، نگهداري و احداث محوطه هاي فضاي سبز

مناقصه عمومی مربوط به حفظ، نگهداري و احداث محوطه هاي فضاي سبز
بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی در نظردارد مناقصه عمومی شماره 1/3/30-98 مربوط به حفظ، نگهداري و احداث محوطه هاي فضاي سبز خود را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضيان دعوت می شود برای دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا سه روز پس از انتشار اين آگهی به نشانی شركت كشت و صنعت سلمان فارسی واقع در كيلومتر40 جاده اهواز- آبادان- مديريت بازرگانی داخلی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی این شرکت (www.salmansugar.ir) نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند.
تلفن تماس : 33134093- 061
روابط عمومی
شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی

تصاویر
  • مناقصه عمومی مربوط به حفظ، نگهداري و احداث محوطه هاي فضاي سبز
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت